„NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM, KAŻDY MA SWÓJ CZAS  I PORĘ. NIECH TO BĘDZIE DLA CIEBIE DROGOWSKAZEM. NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM.”

                                                                                         Remigiusz Kwiatkowski

Wizja przedszkola

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

Misja przedszkola

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej,poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.   Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów,   wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Charakterystyka przedszkola:

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie powstało w 1977 roku. Na potrzeby placówki zaadaptowano budynek mieszkalny. Budynek charakteryzuje się dość dużą powierzchnią, lecz ze względu na to, że posiada wiele zakamarków ogranicza to jego funkcjonalność. Dzięki naszej wyobraźni te małe pomieszczenia wykorzystane zostały na gabinety do zajęć indywidualnych z dziećmi, pokój nauczycielski, magazyny, „schowki” dla grup, pomieszczenia gospodarcze. Dzieci mogą spokojnie i bezpiecznie bawić się w ogrodzie przedszkolnym wyposażonym w sprzęt rekreacyjny. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone i zbilansowane posiłki. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Dzieci przebywają w trzech oddziałach, które mają swoje nazwy: „Pszczółki”, „Żabki”, „Biedronki”. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi.

Cele i zadania:

Efekty działalności, wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola:

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

Realizowane są działania wychowawcze uwzględniające system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.   

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

Jest akceptowane takie jakim jest.

Czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe i otwarte.

Jest ciekawe i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania.

Uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie.

Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi.

Ma możliwość indywidualnego rozwoju.

Poznaje swoje prawa i obowiązki.

Osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie.

Rodzice w naszym przedszkolu:

Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

Współpracują z nauczycielami.

Otrzymują pomoc specjalistów.

Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.

Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo- dydaktycznej.