RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w grupie „Biedronki”

w roku szkolnym 2016/2017

 

7:30 – 9:30

Rozmowy indywidualne nauczyciel- dziecko, praca indywidualna i w małych zespołach. Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne, nakrywanie do posiłków przez dzieci.  Pierwsze śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu,  mycie zębów     przygotowanie sali do zajęć przez dzieci. Zabawy swobodne według własnych   pomysłów dzieci w kącikach zainteresowań, ćwiczenia poranne.

 

9:30- 10:30

Zajęcia dydaktyczne z zakresu aktywności językowej, plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej i ruchowej. Zabawy dydaktyczne. Spacery i wycieczki tematyczne, gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu.

 

10:30- 12:30

Gry i zabawy na przedszkolnym placu zabaw, spacery, wycieczki krajoznawcze. Odpoczynek po obiedzie poprzez słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela,  zabaw z  elementami  muzyki i  rytmiki. Czynności higieniczne w łazience, nakrywanie do stołu przez dzieci (obiad). Zajęcia indywidualne z dziećmi i praca w małych zespołach. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawy organizowane przez nauczyciela.

 

12:30 – 14:00

Udział całej grupy w zajęciach dodatkowych : tanecznych, umuzykalniających, języka angielskiego. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Czynności higieniczne w łazience, nakrywanie do stołu przez dzieci (podwieczorek)

 

14:00 – 17:00

Porządkowanie sali przez dzieci. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz wyrównawcza. Zabawy swobodne przy stolikach oraz w kącikach zainteresowań (gry, układanki, rysowanie, lepienie, przeplatanki itp.)