RAMOWY ROZKŁAD DNIA „ŻABKI“ 2020/2021
5:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów
i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze (indywidualnie/ w małych zespołach). Rozmowy w oparciu
o oglądane ilustracje, historyjki obrazkowe, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Oglądanie książek, słuchanie utworów literatury dziecięcej. Zabawy dowolne, udzielanie PPP; Korygowanie trudności w opanowaniu programu dydaktycznego.

 

8:00 – 8:30 Gimnastyka poranna – zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu. Prace porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczne, przygotowanie do pierwszwgo posilku- śniadania;

 

8:30 – 9:15 Pierwszy posiłek – śniadanie.

 

9:15 – 10:45 Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez kierowane zajęcia z całą grupą oraz niekierowane zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy, zajęcia i gry ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery i wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe
i ogrodnicze;

11:45 – 11:15 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do drugiego posiłku – obiad I danie

 

11:15 – 13:00 Odpoczynek, relaksacja. Zabawy ruchowe. Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy stolikowe. Czynności samoobsługowe, przygotowanie do II dania.

 

13:00– 13:30 II danie, deser.

 

13:30 – 15:30 Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe; zajęcia dodatkowe; Zabawy na świeżym powietrzu. Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym. Udzielanie pomocy PPP.

Rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe według harmonogramu na rok 2020/2021 (w tym religia na wniosek rodziców).

Rytmika                  wtorek i czwartek      9:00 – 9:30
Religia                     środa                             8:30 – 9:30
Język angielski      wtorek i czwartek     10:00 – 10:30