Pszczółki zapoznały się ze znaczeniem pojęć: duży i mały. Wysłuchały wiersza D. Gellner “Jestem duży”, następnie próbowały zapamiętać jego słowa. Wspólnie z nauczycielem recytowały wiersz. Dzisiejszego dnia dzieci uczyły się piosenki “Jestem sobie przedszkolaczek”. Bawiły się w “Krasnoludki i olbrzymy”, podczas zabawy wyrabiały reakcję na zmianę dźwięku muzyki, stawiały duże kroki i małe kroki, tańczyły w dużym i małym kole.