„Rodzina zwierząt“ – zabawa dydaktyczna. Obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka: krowa, świnia, kura, koń, cielę, źrebię, kurczak, prosiak. Dzieci oglądają obrazki z dorosłymi zwierzętami i ich dziećmi. Podają ich nazwy i łączą je w pary.
Pojęcie: tyle samo
Ile jest dorosłych zwierząt? (4) Ile jest małych zwierząt? (4) – dziecko wskazuje palcem obrazki i wypowiada liczebniki.
Proszę, aby dziecko dopasowało cienie do dorosłych zwierząt  i policzyło ile jest wszystkich cieni (4) 😉
Wniosek: dorosłych i młodych zwierząt jest tyle samo, cieni zwierząt jest tyle samo, czyli 4.
Kura, krowa, świnia, koń – obrazki do wycięcia
Cienie dorosłych zwierząt

Dziś jako pracę plastyczną proponuję drzewo wiosenne z liścia kapusty pekińskiej.
Liść kapusty pekińskiej należy pomalować farbą, a następnie odbić na kartce 😉