Dzień dobry! W tym tygodniu będziemy poznawać pracę rolnika, czynności jakie wykonuje i potrzebne mu narzędzia.

Rodzic czyta wiersz, dziecko próbuje naśladować. Chętne dzieci uczą się wiersza na pamięć.
Rolnik” Zbigniew Dmitroca
Rolnik rano rusza w pole (dzieci maszerują w kole)
orać pługiem czarną rolę. (dzieci zatrzymują się, kładą ręce na
ramiona)
Sieje zboże i buraki, (dzieci naśladują sianie ziarenek)
z których potem są przysmaki. (dzieci masują się po brzuchach)

Piosenka na dziś: https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8
Proponuję jeszcze zabawę, podczas której dzieci wystukują rytm obuwiem: https://www.youtube.com/watch?
v=SDPUxHRFJts

Ćwiczenia grafomotoryczne na 14 dni 😉 GRAFOMOTORYKA