INFORMACJA

Dnia 6.03.2018 (wtorek ) o godz. 17.00 zapraszamy rodziców dzieci z grupy „Żabki” na indywidualne rozmowy.

Temat: Zapoznanie z wynikami śródrocznej obserwacji.

Nauczycielki
J. Urban
K. Zacharczuk