Dzisiaj dla Was trochę liczenia. Postarajcie się zapisać działanie za pomocą cyfr i znaków matematycznych. Miłej pracy.

Zadanie 1.
Na hali, na hali Dwie w góry mu uciekły.
10 owiec juhas pasie. Ile teraz masz owiec, juhasie?

Zadanie 2.
Do zagrody 9 owiec uciekły z zagrody.
wpędził juhas młody. Policz teraz szybko mi –
Ale cztery starsze owce ile owiec w zagrodzie śpi?

Zadanie 3.
Na hali, na hali Powiedz teraz mi –
raz się tak zdarzyło, ile wszystkich owiec
że do 7 starszych owiec w zagrodzie śpi?
3 młode przybyły.

Zadanie 4.
Na łące pod górą i pięć białych hasa.
juhas owce pasie; Ile wszystkich owiec
cztery czarne owce jest w stadzie juhasa?

Dla chętnych dodatkowo Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 76.
Kolorowanie pól według kodu. Określanie, o czym śniła Ada.