OPŁATY

Szanowni Rodzice w miesiącu wrześniu opłata za wyżywienie wynosi 134,20 zł. Prosimy o wpłatę na konto przedszkola do 15 września 2020 r.  nr konta 41 9673 0007 0000 0011 0321 0001

Ubezpieczenie dzieci 50 zł od dziecka płatne do 02.10.2020 r.

Wpłata na Radę Rodziców 40 zł od rodziny.

Wpłaty na ubezpieczenie oraz Radę Rodziców prosimy przynosić do przedszkola w kopercie podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka wyliczoną kwotę.