Dźwięki wysokie i niskie:
1. Zachęcam do zabaw ruchowych przy dźwiękach wysokich i niskich.

2. Proponuję zapoznać się z wybranymi instrumentami muzycznymi na podstawie wiersza pochodzącego z książki WESOŁA ORKIESTRA autorstwa Małgorzaty Szwajlik.

Jakie instrumenty pojawiły się w wierszu? – dziecko próbuje wymienić instrumenty.

3. „Szybko – wolno” – zabawa ruchowa. Dziecko interpretuje ruchem muzykę – tańczy szybko i wolno, w ręce trzyma pasek bibuły.

4. Propozycja pracy plastycznej – malowanie do muzyki z linku poniżej