REKRUTACJA 2021-2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Burmistrza Kożuchowa z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów 

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

I etap rekrutacji

  1. W terminie od 15.02.2021r.  do 26.02.2021r. rodzice nowych dzieci ubiegający się o przyjęcie ich do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 składają komplet dokumentów. (druki nr  2 – 6)
  2. W dniu 09.03.2021r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.

II etap rekrutacji

3. W terminie od 10.03.2021r. do 17.03.2021r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola, nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z miejsca w przedszkolu.

4. W dniu 18.03.2021r.komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do wydrukowania i przyniesienia ich do przedszkola, dokumenty wydrukowane można pobrać także w przedszkolu w godz. 8.30 – 13.30 u dyrektora lub w grupie Żabek u Pani Joanny Rogowskiej. Ze względu na wdrożony w przedszkolu reżim sanitarny związany z pandemią COVID-19 zachęcamy do składania dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: publiczne-przedszkole3@wp.pl (dokumenty są w wersji edytowalnej) lub złożenia ich w przedszkolu we wskazanych wyżej godzinach. Ograniczenie godzin pobrania/oddania dokumentów jest związane z godzinami przyprowadzania i odbierania dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola (minimalizowanie kontaktów między rodzicami).

Szczegółowych  informacji udzielamy pod nr telefonu: 68 355 4225.