W przedszkolu zakończył się już pierwszy etap rekrutacji, na tablicy ogłoszeń jest wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych do naszej placówki na rok szkolny 2019/2020. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września 2019 roku są proszeni o wypełnienie następujących dokumentów:

  1. Oświadczenia woli,
  2. Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola,
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Rodzice, którzy składali deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce wypełniają:

  1. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Termin składania dokumentów od 5 marca do 14 marca 2019 roku.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do wydrukowania oraz wypełnienia i dostarczenia ich do przedszkola. Wydrukowane dokumenty można pobrać w przedszkolu od godziny 7:00 do 17:00 u dyrektora, w gabinecie administracji u p. Barbary Wajman lub w grupie Jeżyków (parter).