Rekrutacja II Etap

UWAGA RODZICE!!!

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ETAP REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU PROSZENI SĄ        O POBRANIE I WYPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

1. OŚWIADCZENIE WOLI,

2.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

3 .OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA.

 

RODZICE, KTÓRZY SKŁADALI DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ PLACÓWCE WYPEŁNIAJĄ:

1. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA,

2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW OD 10 DO 17 MARCA 2020R.

DRUKI MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE  INTERNETOWEJ LUB W PLACÓWCE  U DYREKTORA, W GABINECIE ADMINISTRACJI LUB W GRUPIE ŻABEK.

www.trojkakozuchow.pl