Rekrutacja 2022-2023

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.17.2022 Burmistrza Kożuchowa z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli    i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów .

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

 I etap rekrutacji

1. W terminie od 14.02.2022r.  do 25.02.2022r. rodzice nowych dzieci ubiegający się o przyjęcie ich do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 składają komplet dokumentów. (druki nr  2 – 6)

2. W dniu 08.03.2022r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.

II etap rekrutacji

3. W terminie od 09.03.2022r. do 17.03.2022r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola, nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z miejsca w przedszkolu.

4. W dniu 18.03.2021r. komisja rekrutacyjna poda  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do wydrukowania i przyniesienia ich do przedszkola, dokumenty wydrukowane można pobrać także w przedszkolu w godz. 8.30 – 15.00 u dyrektora lub w administracji  u Pani Joanny Rogowskiej. Ze względu na wdrożony  w przedszkolu reżim sanitarny związany z pandemią COVID-19 zachęcamy do składania dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: publiczne-przedszkole3@wp.pl (dokumenty są w wersji edytowalnej) lub złożenia ich w przedszkolu we wskazanych wyżej godzinach. Szczegółowych  informacji udzielamy pod nr telefonu: 68 355 4225.

Dokumenty na pierwszy etap rekrutacji

Dokumenty na drugi etap rekrutacji zamieścimy w dniu 09.03.2022r.