ŻABKI W GOSPODARSTWIE

1. Zabawa ruchowa „Zwierzęta na podwórku” – zabawa z elementami czworakowania.

Dzieci poruszają się w taki sposób, jak zwierzę, którego nazwę podajemy.

2. Ćwiczenia oddechowe „Wrona bez ogona”

Dzieci stoją. Biorą głęboki wdech i na wydechu liczą wrony: Pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona. Ćwiczenie powtarzamy trzy razy.

Dzieci śpiewają coraz wyżej : szur, szur, szur… łup, cup, cup… Mówią z zatkanym nosem: umpa, umpa, umpa…hopla, hopla, hopla… Mówią szeptem, wyraźnie: ćwir, ćwir, ćwir…tupu, tupu, tupu… żwawo, żwawo, żwawo.

3.Przedstawiamy dziecku ilustracje zagrody wiejskiej(załącznik nr 1). Rozmawia na temat
wyglądu zwierząt na ilustracji, np. krowy, konia, świni, kury, koguta, oraz na temat pracy
rolnika w gospodarstwie – w jaki sposób opiekuje się tymi zwierzętami. Dziecko wskazuje na
zwierzątka, które były przedstawione na ilustracji.

4. Awantura w Rym, cym cym – słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej połączone z ćwiczeniami dźwiękonaśladowczymi i rozmową na temat wiersza. Czytamy wiersz, a dzieci naśladują odgłosy wydawane przez wymienione zwierzęta.

Awantura w Rym, cym, cym – Małgorzata Strzałkowska
Raz wybuchła na podwórku awantura,
bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!
Kura gdacze, kaczka kwacze, krowa ryczy, (dzieci wydają odgłosy: ko, ko, kwa, kwa, mu, mu)
świnia kwiczy, owca beczy, (kwi, kwi, be, be)
koza meczy, a na płocie, przy chlewiku, (me, me)
kogut pieje: „Kukuryku!”. (kukuryku, kukuryku)
Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,
ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu.
Odnalazła kura pióra
i umilkła awantura,
a pisklęciu się dostała niezła bura.

Zadajemy dzieciom pytania: Dlaczego na podwórku wybuchła awantura? Ile piór zginęło kurze?
Które zwierzęta były na podwórku? Które zwierzątko miało pióra kury?
5.Słuchanie piosenki „Farma”

Możemy wytłumaczyć dzieciom, że w Polsce są gospodarstwa wiejskie, a osoba pracująca na roli to rolnik. Farma to również gospodarstwo wiejskie, ale w Stanach Zjednoczonych, a rolnik w tamtej kulturze to farmer.

6. Zadanie dla chętnych „Wiejskie podwórko” – praca plastyczno-techniczna. Rodzic z dzieckiem konstruują makietę
przedstawiającą wiejskie podwórko z wykorzystaniem np.: małych pudełek po produktach
spożywczych, figurek zwierzątek występujących w gospodarstwie wiejskim. Pudełka ozdabiają
według swoich pomysłów. Mogą użyć np.: kolorowego papieru do oklejenia. Po zakończeniu
pracy czas na wspólną zabawę wykonaną makietą i zwierzętami.

Udanej zabawy.

Pliki do pobrania