Dzień dobry

Karta pracy część 4 strona 41 – rysowanie szlaczków, a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po śladach, kolorowanie go. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki.

Karta pracy część 4 strona 39 – nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otoczenie pętlą owadów. Dokończenie rysowania motyla według wzoru.

Zabawy z sześcianem – karta pracy część 4, strona 40. Oglądanie sześcianów , określanie różnic i podobieństw między nimi. Oglądanie różnego rodzaju sześcianu – jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na każdej ścianie owada.