Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z otwarciem przedszkola dnia 26.05.2020 r. przygotowujemy procedury bezpiecznego pobytu w placówce. Wystąpią ograniczenia w przyjmowaniu dzieci do przedszkola zgodnie z ilością niezbędnego personelu oraz z dostosowaniem do zmniejszenia liczebności grup do 12 dzieci. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w okresie epidemii COVID-19 zostaną Państwu przedstawione w najbliższych dniach. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05. 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przedstawiam Państwu wstępne zasady sprawowania opieki w naszym przedszkolu:

  • w grupie przedszkolnej może przebywać maksymalnie 12 dzieci wraz z nauczycielem oraz personelem pomocniczym.
  • z sali zostaną usunięte dywany, maskotki, książki, puzzle oraz inne zabawki, których nie można zdezynfekować.
  • ilość zabawek zostaje ograniczona do minimum tj. duże klocki plastikowe, samochody plastikowe.
  • do placówki nie można przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu.
  • przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi, zapewniając całodniowe wyżywienie.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci zostaną opisane w procedurach. Bardzo prosimy o przemyślane decyzję, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są dla nas wszystkich najwyższym priorytetem. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.