UWAGA RODZICE!!!

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ETAP REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022. RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU PROSZENI SĄ O POBRANIE I WYPEŁNIWNIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:                                               

1. OŚWIADCZENIE WOLI,

2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAŻNIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA.

 

 RODZICE, KTÓRZY SKŁADALI DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ PLACÓWCE WYPEŁNIAJĄ:

1.OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW OD 10 DO 17 MARCA 2021R.

DRUKI MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE  INTERNETOWEJ.

www.trojkakozuchow.pl