Rodzinny konkurs wielkanocny

Serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym dzieci z grupy „Jeżyki” pt.

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA

Termin składania prac: 30.03.2021r.

Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnym,

 • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi,

 • kształcenie inwencji twórczej, wyobraźni oraz sprawności manualnych,

 • promowanie twórczości dziecięcej.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z grupy „Jeżyki”.

 2. Zadaniem jest wykonanie najpiękniejszej kartki wielkanocnej.

 3. Każde dziecko może zgłosić do konkursu dwie prace, które muszą być podpisane i włożone w koszulkę foliową.

 4. Technika pracy dowolna.

 5. Format pracy: praca płaska, format A5 lub A6.

 6. Termin składania prac: do 30.03.2021r. u wychowawczyń grup.

 7. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.

 8. Kryteria oceny:

  – zgodność pracy z tematem,

  – pomysłowość i oryginalność,

  – estetyka wykonania,

  – sposób zastosowania technik plastycznych.

 9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi: 31.03.2021r.

 10. Powołana komisja wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają dyplomy i nagrody. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają „dyplomy za udział” oraz drobne upominki.

Organizatorki konkursu:

Kopeć Ewelina

Malinowska Magdalena

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.