SZANOWNI PAŃSTWO!

Rozpoczynamy  II etap rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

W okresie od 5.03.2024 do 15.03.2024 roku

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola  proszeni są o pobranie, wypełnienie   i  dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie woli,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku,
  3. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

Rodzice, którzy składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym placówce wypełniają:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych upublicznienie wizerunku,
  2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.
  3. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej przedszkola trojkakozuchow.pl natomiast wydrukowane dokumenty można pobrać w przedszkolu w godz. 7.00 – 16.30 u dyrektora – parter budynku lub w biurze I piętro budynku.

Wypełnione dokumenty składamy osobiście lub e-mail: publiczne-przedszkole3@wp.pl

           Szczegółowych  informacji udzielamy pod nr telefonu: 68 355 4225 lub na wyżej podany  adres e-mail.

Termin składania dokumentów do 15 marca 2024 roku.

Dokumenty do pobrania na II etap rekrutacji:

  1. Oświadczenie woli,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. Upoważnienie do odbioru dziecka