REKRUTACJA 2024-2025

Zgodnie z Zarządzeniem  Burmistrza Kożuchowa z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli    i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów 

 

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

I etap rekrutacji:

 

W terminie od 12.02.2024r.  do  23.02.2024r. rodzice dzieci ubiegających się  o przyjęcie  do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025 składają komplet dokumentów druki nr 2 – 6.  Wypełnione dokumenty można składać  osobiście w Publicznym Przedszkolu Nr 3. ul. Górska 17,                 w godz. od 7:00 do 16:30 ( gabinet dyrektora lub biuro administracji na      I piętrze), lub w formie elektronicznej na adres e-mail                 publiczne-przedszkole3@wp.pl  Szczegółowych  informacji udzielamy pod nr telefonu: 68 355 4225 lub na wyżej podany adres e-mail       

 

  1. W dniu 04.03.2024r.komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola. Listy będą wywieszone w przedszkolu na tablicy ogłoszeń obok gabinetu dyrektora przedszkola (parter budynku).

 

II etap rekrutacji

 

  1. W terminie od 05.03.2024r. do 15.03.2024r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do  przedszkola przez złożenie dokumentów na   II etap rekrutacji.
  2. Dokumenty na II etap rekrutacji zostaną udostępnione dnia 04.03.2024r.
  3. W dniu 18.03.2024r.komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

 

Dokumenty na pierwszy etap rekrutacji

Druk Nr 2 Wniosek do przedszkola

Druk Nr 3 Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

Druk Nr 4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Druk Nr 5 Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

Druk Nr 6 Oświadczenie o zamieszkaniu rodzica na terenie Gminy Kożuchów

Druk Nr 5 i Nr 6 każdy rodzic wypełnia osobno