Propozycja na dzisiejsze popołudnie.

Słuchanie wiersza ze zrozumieniem Stanisława Grabowskiego „Nie jesteś sam”.
Mama biega po pokojach
ze ścierką,
z odkurzaczem,
z froterką.
Tata biega po pokojach
z fajką,
z książką
z pomysłami.
•• Rozmowa na temat wiersza.
−− Co robi mama?
−− Co robi tata?
−− Gdzie jest dziewczynka?
−− Dlaczego jest szczęśliwa?
•• Wypowiadanie fragmentami tekstu wiersza z radością – najpierw cicho, a później coraz głośniej.
Gdy w domu –
tatuś i mama,
nie jestem sama.
•• Pisanie po śladach liter i połączeń między nimi (w powiększonej liniaturze), po wzorze To mama i tata.
Karta pracy, cz. 4, s. 49.
Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada pomagają rodzicom. Przedstawianie za pomocą rysunku sposobów, w jakie dzieci pomagają rodzicom. Rysowanie po śladzie serduszek, kolorowanie ich.