Propozycja dla Pszczółek
  1. Wykonaj laurkę z okazji DNIA OJCA. 😉
  2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Trawa i chmury. Na hasło: Trawa, dziecko przykucają; na hasło: Chmury, dzieci stają na palcach, wyciągają ręce w górę i porusza nimi w prawo i w lewo – naśladują chmury płynące po niebie.
  3. Ćwiczenie równowagi ,,Rysujemy koła”. Dziecko stoi na jednej nodze, rysuje stopą w powietrzu małe koła i duże koła. Ćwiczenie wykonuje raz jedną, raz drugą nogą.
  4. Ćwiczenie tułowia – skręty ,,Śledzimy lot samolotu”. Dziecko siedzi skrzyżnie. Jedną rękę ma na kolanach, a z drugiej tworzy daszek nad oczami. Wykonuje skręt tułowia i głowy uniesionej do góry w jedną, a następnie w drugą stronę – obserwuje lot samolotu