1. Mierzenie objętości naczyń z wykorzystaniem pisaku.

    a) Wsyp piasek do słoika, Zamknij szczelnie słoik. Ile piasku jest w słoiku? Połóż słoik na bok. Co się stało z piaskiem? Czy jest go tyle samo co poprzednio? Sprawdź ustawiając słoik w poprzedniej pozycji.

    b) Wsyp do 2 słoików różną ilość piasku. W którym słoiku jest go najmniej? Przewróć słoiki. W którym słoiku jest najmniej piasku? Postaw z powrotem słoiki i sprawdź, czy zmienia się w nich ilość piasku.

  2. Karta pracy: mniejsze – większe
    Karta pracy – mniejsze – większe