Witamy dziś proponujemy gimnastykę oraz piosenkę

Na hasło Wysoko! stają na palcach, wyciągają w górę ręce i klaszczą nad głową; hasło Nisko! jest
sygnałem do wykonania przysiadu i uderzenia rękami o podłogę.
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Myjemy z tatą samochód.
Dzieci naśladują mycie samochodu i spłukiwanie go wodą z wiadra.
• Ćwiczenie wyprostne Rodzic zmęczony i rodzic wypoczęty.
Dzieci siedzą skrzyżnie, ręce trzymają na kolanach. Na hasło Rodzic zmęczony wykonują
luźny skłon tułowia w przód. Na hasło Rodzic wypoczęty – prostują tułów, głowę trzymają
prosto.
• Podskoki Froterujemy z mamą podłogę.
Dzieci rytmicznie, naprzemiennie wykonują wykroki nogami w przód.
• Ćwiczenie równowagi Rysujemy obrazek dla mamy i taty.
Dzieci stoją na jednej nodze, a drugą rysują w powietrzu dowolny obrazek. Rysują na przemian
prawą i lewą nogą.
• Ćwiczenie ożywiające Rodzinna wycieczka rowerowa.
Dzieci biegają w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan i naprzemiennym uginaniem
i prostowaniem rąk w łokciach.
• Ćwiczenie uspokajające Mama i tata.
Dzieci maszerują po obwodzie koła z rytmicznym wytupywaniem i powtarzaniem rymowanki
Mama i tata kochają nas, na słowo nas zatrzymują się i klaszczą w dłonie; Mama i tata
mają dla nas czas – na słowo czas zatrzymują się i klaszczą w dłonie.