REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.12.2020 BURMISTRZA KOŻUCHOWA  z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W KOŻUCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2020

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do wydrukowania oraz wypełnienia i dostarczenia ich do przedszkola. Wydrukowane dokumenty  można pobrać w przedszkolu od godziny 7:00 do 17:00                u dyrektora, w gabinecie administracji u p. Barbary Wajman lub w grupie Żabek (parter).

Uwaga!

Załącznik druk nr.3 samotne wychowywanie dziecka i druk nr 4 wielodzietność wypełnia rodzina,

Załączniki druk nr.5 zatrudnienie i druk nr 6 podatek wypełnia każdy rodzic/prawny opiekun indywidualnie.