Rekrutacja 2023/2024

KOCHANI RODZICE – DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W KOŻUCHOWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

 I etap rekrutacji

 1. W terminie od 13.02.2023r.  do 02.2023r. rodzice nowych dzieci ubiegający się o przyjęcie ich do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 składają komplet dokumentów. (druki nr  2 – 6)

  2. W dniu 07.03.2023r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.

II etap rekrutacji

 3. W terminie od 08.03.2022r. do 16.03.2023r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola,     nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 4. W dniu 17.03.2023r.komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do wydrukowania i przyniesienia ich do przedszkola, dokumenty wydrukowane można pobrać także w przedszkolu w godz. 7.00 – 16.30 u dyrektora – parter budynku lub w biurze I piętro budynku. Dokumenty można  pobrać ze strony internetowej przedszkola www.trojkakozuchow.pl (dokumenty są w formie edytowalnej). wypełnione dokumenty można składać osobiście lub e-mail: publiczne-przedszkole3@wp.pl Szczegółowych  informacji udzielamy pod nr telefonu: 68 355 4225 lub na wyżej podany adres e-mail.

 

Dokumenty na pierwszy etap rekrutacji poniżej.

Dokumenty na drugi etap rekrutacji zamieścimy w dniu 17.03.2023r.