Rekrutacja II Etap

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rozpoczynamy  II etap rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

W okresie od 9.03.2022 do 17.03.2022 roku

Rodzice  kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola  proszeni są o pobranie, wypełnienie   i  dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie woli,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku,
  3. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

Rodzice, którzy składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym placówce wypełniają:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych upublicznienie wizerunku,
  2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do wydrukowania. Wydrukowane dokumenty można również pobrać w przedszkolu w godzinach: 8:30 – 15:00 u dyrektora lub w administracji u Pani Joanny Rogowskiej. Ze względu na wdrożony  reżim sanitarny związany z pandemią COVID – 19 zachęcamy do składania dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: publiczne-przedszkole3@wp.pl (dokumenty są dostępne w wersji edytowalnej) lub złożenie ich w przedszkolu we wskazanych wyżej godzinach.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 68 355 42 25

Termin składania dokumentów do 17 marca 2022 roku.

Dokumenty do pobrania na II etap rekrutacji:

  1. Oświadczenie woli
  2. Zgoda na Przetwarzanie danych osobowych
  3. Upoważnienie do odbioru dziecka