UWAGA ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

W dniu 30 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Kożuchowa Pana Pawła Jagaska z dyrektorami publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Kożuchów w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie wznowienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy następujących placówek: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie, Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie, Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stypułowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Muchomorek” w Kożuchowie, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Kożuchowie, Przedszkole „Ochronka” w Kożuchowie.

W  poczuciu wspólnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin, a także pracowników placówek oświatowych podjęto wspólną decyzję o dalszym zamknięciu w/w placówek do dnia 24 maja 2020 r. Mając na uwadze obawy o bezpieczeństwo dzieci i personelu oraz konieczność zorganizowania odpowiedniego zabezpieczenia pobytu dzieci i pracowników w sytuacji braku szczegółowych wytycznych dotyczących rozwiązań organizacyjnych, a przede wszystkim sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem możliwości rozprzestrzeniania się COVID-19 w tych placówkach.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny 68-355-42-25 lub email publiczne-przedszkole3@wp.pl