Propozycja dla Pszczółek

1.Rysowanie słoneczka.
Rodzice mówią wierszyk, a dzieci rysują słoneczko w powietrzu.

Rysujemy koło,
i je poprawiamy.
Kreseczki, promyczki,
i słoneczko mamy.

2.  Ćwiczenia matematyczne ,,Chmury i słoneczko”.
Rodzic przygotowuje dwie kartki papieru w kolorze żółtym i niebieskim oraz sylwety – 4 chmur i 3 słoneczek.

Dzieci na niebieską kartkę układają sylwety chmurek, a na żółtą- sylwety słoneczek.Liczą sylwety na 1 i na 2 kartce. Pokazują na palcach ile jest chmurek, a ile słoneczek.   Następnie wskazują kartkę, na której jest więcej elementów.

3. Rytmiczny podział słów za rodzicem.

Dzieci oglądają ilustracje i mówią co jest przedstawione na nich. Następnie rytmicznie dzielą słowa na sylaby za rodzicem , połączone z klaskaniem. Dzieci głośno liczą sylaby (ile jest klaśnięć) i podają liczbę.

  • żaba                   ŻA – BA
  • motyl                 MO – TYL
  • pszczoła            PSZCZO – ŁA
  • ślimak                ŚLI – MAK
  • biedronka          BIE – DRON – KA
  • kwiaty                KWIA – TY

4.Zabawa ruchowo– naśladowcza “Błyskawicagrzmot“.

„Deszczyk pada,deszczyk pada”                    – naśladujemy padający deszcz z góry na dół

„Wieje, wieje wiatr”                                         – unosimy ręce wysoko do góry poruszając nimi w prawo i w lewo

,,Błyskawica”                                                     –  klaśnięcie

,,grzmot”                                                            –  tupnięcie nogą

błyskawica grzmot

a na niebie kolorowa tęcza                            – rysujemy tęczę oburącz z góry na dół

Błyskawica grzmot, błyskawica grzmot

a na niebie kolorowa tęcza.

5.  Praca plastyczna ,, Majowe słońce”.
Zadanie polega na stworzeniu przez dziecko słońca z dostępnych w domu produktów, czy materiałów. Rodzice – w tym zadaniu pozwólcie dzieciom wykazać się twórczo.